Actividades


Servizos


1.- TRANSPORTE ESCOLAR


       O transporte escolar consta de dúas liñas:

 

        LIÑA 1: Barbeira-A Pereira-Alón-Esmorode-Santa Comba.

 

        LIÑA 2: Arantón - Santa Comba.

 

       O autobús conta con coidadora.

 


2.- SERVIZO DE ATENCIÓN ÁS FAMILIAS


       Ofrécese este servizo a todas aquelas familias que por motivos laborais necesitan dun horario máis amplo para poder compaxinar a súa vida laboral e familiar en horario de 9 da mañá ás 18:30 da tarde.

 


3.- SERVIZO DE COMEDOR ESCOLAR


       Ofrécese este servizo fóra do recinto escolar a todas as familias que o desexen. Os alumnos/as están acompañados en todo momento polos profesores/as encargados que tratan de que adquiran hábitos alimentarios e normas de convivencia na mesa.
       Este servizo funciona de outubro a xuño e pódense contratar días soltos.

Aviso Legal | Política de cookies

 

COLEXIO INMACULADA SANTA COMBA | C/ Santiago 15,   15.840 - Santa Comba (A CORUÑA) Teléfono: 981 88 00 85
web desarrollada por line