Actividades Complementarias e Extraescolares

Replik Rolex-Uhren Fake Breitling.


Libros de Texto

 

RELACIÓN DE LIBROS DE TEXTO E MATERIAL DIDÁCTICO IMPRESO PARA O CURSO 2015/2016

CENTRO: NUESTRA SEÑORA INMACULADA

 

LOCALIDADE: SANTA COMBA

PROVINCIA: A CORUÑA

 

Curso e etapa

Área / Materia/ Ámbito / Módulo

Título, autor, editorial e ano de publicación

ISBN

Lingua da edición

PGLT*

Ed.Inf.3 anos

Fichas trimestrais

Colorines 1º trimestre 3 anos, Varios, SM 2.013

9788467560732

CAST.

N

Ed.Inf.3 anos

Fichas trimestrais

Colorines 2 º trimestre 3 anos, Varios, SM 2.013

9788467560749

CAST.

N

Ed.Inf.3 anos

Fichas trimestrais

Colorines 3 º trimestre 3 anos, Varios, SM 2.013

9788467560756

CAST.

N

Ed.Inf.3 anos

Lectoescritura Nivel 1

Lectoescritura La Galaxia de las letras Nivel 1,Varios,SM 2.012 3 anos

788467553451

CAST.

N

Ed.Inf.3 anos

Lectoescritura Nivel 2

Lectoescritura  La Galaxia de las letras Nível 2  Varios,SM, 2.012 pauta

788467554687

CAST.

N

Ed.Inf.3 anos

Matemáticas Nivel 1

Matemáticas Infantil Nivel 1 SM 9788467549065

CAST.

N

Ed.Inf.3 anos Matemáticas Nivel 2 Matemáticas Infantil Nivel 2 SM 9788467549072

CAST.

N

Ed.Inf.3 anos Matemáticas Nivel 3 Matemáticas Infantil Nivel 3 SM 9788467551822

CAST.

N

Ed.Inf.3 anos

Inglés

Dex the Dino. Varios, Macmillan, 2.015

9780230446922

INGL.

N

 

 

 

 

 

 

 

Ed.Inf.4 anos

Fichas trimestrais

Colorines1º trimestre 4 anos, Varios,SM 2.013

9788467560763

CAST.

N

Ed.Inf.4 anos

Fichas trimestrais

Colorines 2º trimestre 4 anos Varios,SM 2013

9788467560770

CAST.

N

Ed.Inf.4 anos

Fichas trimestrais

Colorines 3 º trimestre 4 anos Varios,SM 2013

9788467560787

CAST.

N

Ed.Inf.4 anos

Lectoescritura
Nivel 3

Lectoescritura La Galaxia de las letras nivel 3 Varios  SM 2012 Cuadrícula

788467554748

CAST.

N

Ed.Inf4 anos

Lectoescritura
Nivel 4

Lectoescritura La Galaxia de las letras  nivel 4 Varios,SM 2.012- Pauta

788467554700

CAST.

N

Ed.Inf.4 anos

Inic. Escrit I 4 anos

Iniciación á Escritura I 4 anos Novo Parque de Papel, Varios, SM 2.004-

8434864088

CAST.

N

Ed.Inf.4 anos

Lecturas.1 La galáxia de las letras

Lectura I 4 La Galaxia de las letras SM 2012-

788467554786

CAST.

N

Ed.Inf.4 anos

Inglês

Discover with Dex 1 Plus. Varios, Macmillan, 2.015

9780230446625

INGL.

N

 

 

 

 

 

 

 

Ed.Inf.5 anos

Fichas trimestrais

Colorines1º trimestre 5 anos.Varios,SM 2.013

9788467560794

CAST.

N

Ed.Inf5 anos

Fichas trimestrais

Colorines2º trimestre 5 anos.Varios,SM 2.013

9788467560800

CAST.

N

Ed.Inf5 anos

Fichas trimestrais

Colorines3º trimestre 5 anos.Varios,SM 2.013

9788467560817

CAST.

N

Ed.Inf.5 anos

Lectoescrit
Nivel 5

Lectoescritura La Galaxia de las letras nível 5 , Varios,SM 2.012- cuadrícula-

788467554724

CAST.

N

Ed.Inf5 anos

Lectoescrit
Nivel 6

Lectoescritura La Galaxia de las letras nível 6 , Varios,SM 2.012- cuadrícula-

788467554724

CAST.

N

Ed.Inf5 anos

Inic Escrit II 5 anos

Iniciación á Escritura II 5 anos Novo Parque de Papel Varios,SM 2.004-

843486410X

CAST.

N

Ed.Inf5 anos

Lecturas  2 La galáxia de las letras

Lectura 2  La Galaxia de las Letras  Varios,SM 2.012

788467554793

CAST.

N

Ed.In
5 anos

Inglês

Discover with Dex 1 Plus. Varios, Macmillan, 2.015

9780230446625

ING.

N

 

 

 

 

 

 

 

1ºPrim

Língua Castelá

1º EP LENGUA TRIMESTRAL MAR DE PALABRAS SAVIA-14. Varios, SM

9788467570229

CAST.

N

1ºPrim

Ciencias da Natureza

1º EP CIENCIAS DA NATUREZA INTEGRADO CELME-14. Varios, SM

9788498544374

GAL.

N

1ºPrim

Ciencias Sociais

1º EP CIENCIAS SOCIAIS INTEGRADO CELME-14. Varios, SM

9788498544367

GAL.

N

1ºPrim

Lingua Galega

1º EP LINGUA INTEGRADO CELME-14.Varios, SM

9788498544350

GAL.

N

1ºPrim

Matemáticas

1º EP MATEMÁTICAS TRIMESTRAL SAVIA-14. Varios, SM

9788467570182

CAST.

N

1ºPrim

Relixión

1º E.P. Religión Nuevo Kairé SAVIA-15. Varios, SM

9788467580839

CAST.

N

1ºPrim

Inglés

1º E.P. Tiger Tales, Varios, Macmillan 2.013

9780230424883

INGL.

N

1ºPrim

Plástica

1º E.P. Arts and Crafts SAVIA-14. Varios, SM

9788415743224

CAST.

N

1ºPrim

Música

1º EP MÚSICA SAVIA-14. Varios, SM

9788467570021

CAST.

N

1ºPrim

Lingua Castelá

1º EP CUADERNO LENGUA 1º TRIMESTRE PAUTA SAVIA-14. Varios, SM

9788467570328

CAST.

N

1ºPrim

Lingua Castelá

1º EP CUADERNO LENGUA 2º TRIMESTRE PAUTA SAVIA-14. Varios, SM

9788467570335

CAST.

N

1ºPrim

Lingua Castelá

1º EP CUADERNO LENGUA 3º TRIMESTRE PAUTA SAVIA-14. Varios, SM

9788467570342

CAST.

N

1ºPrim

Matemáticas

1º EP CUADERNO MATEMÁTICAS 1º TRIMESTRE SAVIA-14.Varios, SM

9788467570359

CAST.

N

1ºPrim

Matemáticas

1º EP CUADERNO MATEMÁTICAS 2º TRIMESTRE SAVIA-14. Varios, SM

9788467570366

CAST.

N

1ºPrim

Matemáticas

1º EP CUADERNO MATEMÁTICAS 3º TRIMESTRE SAVIA-14. Varios, SM

9788467570373

CAST.

N

1ºPrim

Língua Cast

1º EP LECTURA PARA EL AULA: 12 COLORES. Varios S.M. 2014

9788467571448

CAST.

N

1ºPrim

Língua Inglesa

1º E.P. Tiger Tales Activity Book. Varios, Macmillan 2.013

9780230476295

ING.

N

1ºPrim

Ling Castela

¿Cómo consolar a una ardilla? Serie blanca. SM
¿Quién dijo miedo? Serie blanca. SM
Pepe piensa…¿por qué no habla mi gata? Serie blanca. SM

9788467573992

9788467571691

 

9788467555554

CAST.

N

1ºPrim

Ling. Galeg

Pupi e a cabeza chea de fume.  Barco de Vapor. Serie Branca SM

9788498542851

GAL.

N

1ºPrim

Língua Ingl.

Clothes we wear. Macmillan

9780230469198

INGL.

N

 

 

 

 

 

 

 

2ºPrim

Língua Castelá

2º E.P. Lengua Castellana Trimestral SAVIA-15. Varios, SM

9788467575057

CAST

N

2ºPrim

Ciencias da Natureza

2º E.P. Ciencias da Natureza Integrado CELME-15. Varios, SM

9788498545098

GAL.

N

2ºPrim

Língua Gal

2º E.P. Lingua Integrado CELME-15. Varios, SM

9788498545128

GAL.

N

2ºPrim

Matemáticas

2º E.P. Matemáticas Trimestral SAVIA-15. Varios, SM

9788467575071

CAST.

N

2ºPrim

Relixión

2º E.P. Religión Nuevo Kairé SAVIA-15. Varios, SM

9788467580846

CAST

N

2ºPrim

Inglés

2º E.P. Tiger Tales, Pupil´s Book. Varios, Macmillan 2.014

9780230430884

ING.

N

2ºPrim

Plástica

2º E.P. Arts and crafts SAVIA-15.Varios, SM

9788415743644

GAL

N

2ºPrim

Música

2º E.P. Música SAVIA-15. Varios, SM

9788467575187

CAST

N

2ºPrim

Lingua Cast

2º E.P. Cuaderno Lengua 1º Trimestre SAVIA-15. Varios SM

9788467578393

CAST

N

2ºPrim

Lingua Castelá

2º E.P. Cuaderno Lengua 2º Trimestre SAVIA-15. Varios SM

9788467578409

CAST

N

2ºPrim

Lingua Cast

2º E.P. Cuaderno Lengua 3º Trimestre SAVIA-15. Varios SM

9788467578416

CAST

N

2ºPrim

Matemáticas

2º E.P. Cuaderno Matemáticas 1º Trimestre SAVIA-15. Varios, SM

9788467578423

CAST.

N

2ºPrim

Matemáticas

2º E.P. Cuaderno Matemáticas 2º Trimestre SAVIA-15. Varios, SM

9788467578447

CAST.

N

2ºPrim

Matemáticas

2º E.P. Cuaderno Matemáticas 3º Trimestre SAVIA-15. Varios, SM 

9788467578454

 

CAST.

N

2ºPrim

Ciencias Sociais

2º E.P. Ciencias Sociais Integrado CELME-15. Varios, SM

9788498545135

GAL.

N

2ºPrim

Língua Cast

2º E.P. Lectura para el aula: 12 COLORES. Varios S.M. 2015

9788467579130

CAST.

N

2ºPrim

Língua Ingle

2º E.P. Tiger Tales, Activity Book. Varios, Macmillan 2.014

9780230430907

 

ING

N

2ºPrim

Língua Cast

Los calzoncillos de Pablo Diablo. Serie azul. SM 
Delfines amigos. Serie azul SM
El misterio de la Gata Maga. Serie azul. SM

9788467503432

9788434895232
9788434894235

CAST

N

2ºPrim

Língua Gal

Pupi e o club dos dinosaurios. Barco de Vapor. Serie Branca SM

9788498542868

 

GAL.

N

2ºPrim

Língua Ingl

Fun at the beach. Macmillan

9780230469204

ING

N

 

 

 

 

 

 

 

3ºPrim

Língua Cast

3º E.P. Lengua Castellana Trimestral SAVIA-14. Varios, SM 

9788467569957
 

CAST

N

3ºPrim

Ciencias da Natureza

3º E.P. Ciencias da Natureza Integrado CELME-14. Varios, SM 

9788498544275

GAL

N

3ºPrim

Língua Gal

3º E.P. Lingua Integrado CELME-14. Varios, SM 

 9788498544206

GAL

N

3ºPrim

Matemáticas

3º E.P. Matemáticas Trimestral SAVIA-14. Varios, SM 

9788467553888

CAST

N

3ºPrim

Relixión

3º E.P. Hola Jesús. Varios, SM 2.012

9788467553772

CAST

N

3ºPrim

Inglés

3º E.P. Tiger Team. Varios, Macmillan 2.014

9780230476318

INGL

N

3ºPrim

Plástica

3º E.P. Arts and Crafts SAVIA-15. Varios, SM 

9788416346097  

GAL

N

3ºPrim

Música

3º E.P. Música SAVIA-14. Varios,  SM 

9788467569964 

CAST

N

3ºPrim

Música

3º E.P. Cuaderno Música SAVIA-14. Varios,  SM 9788467570106

CAST

N

3ºPrim

Lingua Cast

3º E.P. Lecturas Trotamundos. Varios, S.M. 2.005

9788467571455

CAST

N

3ºPrim

Língua Ingl

3º E.P. Tiger Team Activity Book B. Varios, Macmillan 2.014

9780230453579

ING.

S

3ºPrim

Língua Cast

Pablo Diablo y el club secreto. Serie azul. SM 
Las primeras olimpiadas. Serie azul. SM
Sito Kesito y su robot gigantesco. Serie azul. SM

9788434890053

9788467563344
9788434844513

CAST

N

3ºPrim

Língua Gal

Melanio e os paxaros. Barco de Vapor.  Serie Branca SM 

9788434870758
 

GAL

N

3ºPrim

Língua Inglesa

Big and little cats. Macmillan

9780230469211

INGL.

N

           

4ºPrim

Língua Cast

4º E.P. Lengua Castellana Trimestral SAVIA-15. Varios, SM

9788467554625

 

CAST

N

4ºPrim

Ciencias da Natureza

4º E.P. Ciencias da Natureza Integrado CELME-15. Varios, SM

9788498545289

GAL.

N

4ºPrim

Língua Gal

4º E.P. Lingua Integrado CELME-15. Varios, SM

9788498545265
 

GAL.

N

4ºPrim

Matemáticas

4º E.P. Matemáticas Trimestral SAVIA-15. Varios, SM

9788467575408

CAST

N

4ºPrim

Relixión

4º E.P. Hola Jesús. Varios, SM 2.012

9788467553802

CAST

N

4ºPrim

Inglés

4º E.P. Tiger Team  Pupil´s book, Varios, Macmillan 2.014

9780230431157

INGL.

N

4ºPrim

Plástica

4º E.P. Art and Crafts SAVIA-15.  Varios, SM

9788415743712

INGL.

N

4ºPrim

Música

4º E.P. Música SAVIA-15. Varios, SM

9788467575590

CAST.

N

4ºPrim

Música

4º E.P. Cuaderno de Música SAVIA-15. Varios, SM 9788467578461

CAST.

N

4ºPrim

Língua Cast

4º E.P. Lecturas Trotamundos. Varios, S.M. 2.008

9788467504576

CAST.

S

4ºPrim

Língua Ingl

4º E.P. Tiger Team Activity Book A. Varios, Macmillan 2.014

9780230431171

INGL

N

4ºPrim

Língua Cast

Mis pantalones están hechizados. Serie naranja. SM 
El robo de las Joyas de la corona. Serie naranja. SM
Wanda es famosa. Serie naranja. SM

9788467508659

9788467527827

9788467556223

CAST

N

4ºPrim

Língua Gal

Todo marcha sobre rodas. Barco de Vapor. Serie laranxa. SM

9788498540086

GAL.

N

4ºPrim

Língua Ingl

Chocolate, chocolate everywhere. Macmillan

9780230469228

INGL

N

 

 

 

 

 

 

 

5ºPrim

Língua Cast

5º E.P. Lengua Castellana Trimestral SAVIA-14. Varios, SM  

9788467569926
 

CAST.

N

5ºPrim

Ciencias da Natureza

5º E.P. Ciencias da Natureza Integrado CELME-14. Varios, SM

9788498544244

GAL.

N

5ºPrim

Língua Gal

5º E.P. Lingua Integrado CELME-14. Varios, SM 

9788498544213
 

 

GAL.

N

5ºPrim

Matemáticas

5º E.P. Matemáticas Trimestral SAVIA-14. Varios, SM 

9788467569933

CAST

N

5ºPrim

Relixión

5º E.P. Se llama Jesús. Varios, SM 2.009

9788467598599

CAST

N

5ºPrim

Inglés

5º E.P. Tiger Tracks. Pupil´s book. Varios, Macmillan 2.014

9780230431300

INGL.

N

5ºPrim

Plástica

5º E.P. Arts and Crafts SAVIA-15. Varios. SM

9788416346103
 

INGL.

N

5ºPrim

Música

5º E.P. Música SAVIA-14 Varios, SM 

9788467555431

CAST.

N

5ºPrim

Música

5º E.P. Cuaderno Música SAVIA-14. Varios, SM

9788467570380

CAST

N

5ºPrim

Língua Cast

5º E.P. Lecturas: La pandilla del gato encerrado. Varios, S.M. 2.009

9788467507164

 


 

CAST.

N

5ºPrim

Língua Ingl

E.P. Tiger Tracks Activity Book B. Varios, Macmillan 2.014                  

9780230453593

INGL

N

5ºPrim

Língua Cast

Querido estupidiario. Mejor no hagas nada. Serie naranja. SM 
Timo Rompebombilla. Serie naranja. SM
El pirata Garrapata en los países subterráneos. Serie naranja. SM

9788467508819

9788467505825
9788467511062

CAST.

N

5ºPrim

Língua Gal

Gordiño recheo. Serie laranxa. SM

9788498540017

GAL.

N

5ºPrim

Língua Ingl

A world of Sport. Macmillan

9780230460423

INGL

N

 

 

 

 

 

 

 

6ºPrim

Língua Cast

6º E.P. Lengua Castellana Trimestral SAVIA-15. Varios, SM
 

9788467575668
 

CAST.

N

6ºPrim

Ciencias da Natureza

6º E.P. Ciencias da Natureza Integrado CELME-15. Varios, SM

9788498545319

GAL.

N

6ºPrim

Língua Gal

6º E.P. Lingua Integrado CELME-15. Varios, SM

9788498545258
  

GAL.

N

6ºPrim

Matemáticas

6º E.P. Matemáticas Trimestral SAVIA-15. Varios, SM

9788467575675

CAST.

N

6ºPrim

Relixión

6º E.P. Se llama Jesús. Varios, SM 2.009

9788467598667

CAST.

N

6ºPrim

Inglés

6º E.P. Tiger Tracks. Varios, Macmillan 2.014

9780230431430

INGL.

N

6ºPrim

Plástica

6º E.P. Arts and Crafts SAVIA-15. Varios, SM

9788415743798

GAL.

N

6ºPrim

Ciencias Sociais

6º E.P. Ciencias Sociais Integrado CELME-15. Varios, SM

9788498545302

GAL.

N

6ºPrim

Música

6º E.P. Música SAVIA-15. Varios, SM

9788467575866

CAST.

N

6ºPrim

Música

6º E.P. Cuaderno Música SAVIA-15. Varios, SM

9788467578539

CAST.

N

6ºPrim

Língua Ingle

6º E.P. Tiger Tracks Activity Book B. Varios, Macmillan 2.014

97802304 53609

INGL

N

6ºPrim

Língua Cast

Paula y el secreto del romano. Serie naranja. SM
Corazón de metal. Serie naranja.SM
En busca del tesoro hundido. Serie naranja SM

9788467536232

9788467579208
9788467516616

CAST.

N

6ºPrim

Língua Gale

O detective de Nullarbor. Barco de Vapor Serie laranxa. SM

9788498545494
 

GAL.

N

6ºPrim

Língua Ingle

Horses. Macmillan

9780230460447

INGL

 

* PGLT: Programa de gratuidade de libros de texto.
  A expresión “SI” nesta columna indica que está incluído no citado programa.

DICIONARIOS  
Galego Esencial Santillana.
Castelán Xerais
Inglés    Heinemann
      
Se algún alumno/a ten outro dicionario poderá usalo.


                                                


NORMAS PARA O CORRECTO USO E CONSERVACIÓN DOS LIBROS DE TEXTO CONCEDIDOS POLA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN

1. Todos os libros de texto rexistraranse cun código que servirá para identificar o libro, o curso e o ano en que foi adquirido e o alumno/a a quen se lle presta

2. Todos os pais/nais (por decisión propia e nunha reunión anterior) forrarán os libros, sendo o Centro o que lles facilite ditos forros.

3. Os alumnos/as poderán identificar os libros cunha etiqueta que pegarán no forro dos mesmos.

4. Os exercicios non se marcarán no libro senón na libreta, indicando páxina e número.

5. No se poderá subliñar nin marcar nada nos libros.

6. Cando se fagan os exercicios terase que procurar ao escribir que a libreta non estea enriba do libro.

7. Cando un profesor/ora queira ampliar algún contido do libro terá que facelo por medio dunhas fichas que el mesmo colocará no libro.

8. Non se poderán dobrar os libros.

9. Non se poden deixar tirados os libros en ningún sitio.

10. Non se poden manchar os libros de graxa, comida. etc.

11. Ao rematar o curso cada alumno/a entregará ao titor/ora os libros na data estipulada.


COLEXIO INMACULADA SANTA COMBA | C/ Santiago 15,   15.840 - Santa Comba (A CORUÑA) Teléfono: 981 88 00 85
web desarrollada por line