Actividades


Historia do Centro


      O Colexio Ntra. Sra. Inmaculada está situado na rúa Santiago nº 15 en Santa Comba, un municipio da provincia de A Coruña.


      Inicia a súa andadura o 5 de novembro de 1.958 baixo a dirección de D. José Quintela Busto, actual titular do mesmo.


      Comézase impartindo as ensinanzas elementais e preparando por libre o bacherelato.


      Co cambio no sistema educativo pásase a impartir a Educación Preescolar e a E.X.B.


      Na actualidade é un centro de caracter privado concertado no que se imparten as ensinanzas de Educación Infantil e Primaria e no que o obxectivo primordial de toda a comunidade educativa é a “Formación integral dos/as nosos/as alumnos/as”.Aviso Legal | Política de cookies

 

COLEXIO INMACULADA SANTA COMBA | C/ Santiago 15,   15.840 - Santa Comba (A CORUÑA) Teléfono: 981 88 00 85
web desarrollada por line