Actividades


Documentos COVID-19

Resumo das medidas


No seguinte cadro aparecen reflectidas as principais medidas a ter en conta en relación á
Covid-19, para evitar a súa propagación no centro.


 

Plan de Acollida


O Plan de Acollida recolle as medidas educativas que se tomarán no centro durante o curso 2020-2021, seguindo as directrices marcadas pola Consellería.

 

DESCARGAR O PLAN DE ACOLLIDA

 

GUIA RESUMO DO PROTOCOLO DA CONSELLERIA

 

RECOMENDACIONS SOBRE VENTILACION

 

PROTOCOLO DE PREVENCION DA TRANSMISION DA COVID-19 NAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

 

Plan de Adaptación á Situación COVID-19 no curso 2020-2021


Este plan recolle a concreción e adaptación ao noso centro das medidas de prevención básica, as medidas xerais de protección individual, as medidas de limpeza, a xestión dos gromos, as medidas de carácter organizativo, as medidas relativas aos espazos, ao alumnado e as medidas
de carácter formativo e pedagóxico.

 

DESCARGAR O PLAN DE ADAPTACIÓN

 

Información complementaria


Adxuntamos tamén otros documentos oficiais que poden ser de axuda para aclarar posibles dúbidas e aportar información complementaria. Estes son: a guía “Volta segura ás aulas”, “Propuesta de actuación ante la detección de un síntoma sospechoso de Covid – 19 en un centro escolar” de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria e a guía – resumo do protocolo elaborado pola Xunta de Galicia.

 

Engadimos tamén este enlace á noticia da posta en marcha da plataforma Educovid, destinada a facilitar e axilizar a xestión dos casos.

 

 

 

 

 

Aviso Legal | Política de cookies

 

COLEXIO INMACULADA SANTA COMBA | C/ Santiago 15,   15.840 - Santa Comba (A CORUÑA) Teléfono: 981 88 00 85
web desarrollada por line