Actividades Complementarias e Extraescolares

Replik Rolex-Uhren Fake Breitling.


Calendario do Centro


calendario


CALENDARIO

As actividades lectivas realizaranse do día 10 de setembro do 2.015 ao 22 de xuño do 2.016, ambos os dous inclusive.

Períodos de vacacións

  • Nadal

Do 21 de decembro ao 6 de xaneiro, ambos os dous inclusive

  • Entroido

8, 9 e 10 de febreiro do 2.016

  • Semana Santa

Do 21 ao 28 de marzo do 2.016, ambos os dous inclusive

Días non lectivos

  • Día Ntra. Sra. do Pilar

12 de outubro do 2.015

  • Día do ensino

30 de outubro do 2.015

  • Día festivo Comunidade Autónoma

2 de novembro do 2.015

  1. Día da Inmaculada

8 de decembro do 2.015

  1. Día das Letras Galegas

17 de maio do 2.016

  1. Día de San Xoán

24 de xuño do 2.016

  • Días non lectivos

7 de decembro do 2.015 e 16 de maio do 2.016

Durante o curso escolar celebraranse as conmemoracións establecidas na Orde (8//05/15).

COLEXIO INMACULADA SANTA COMBA | C/ Santiago 15,   15.840 - Santa Comba (A CORUÑA) Teléfono: 981 88 00 85
web desarrollada por line